Day: February 20, 2023

Api-pedagogija i Api-turizam

API-TURIZAM I API-PEDAGOGIJA Krajem januara smo zajedno sa Beogradskim udruženjem pčelara organizovali prvu edukaciju u Srbiji na temu Apipedagogije i Apiturizma. U gostima su nam bile eskpertkinje iz Slovenije, Nina i Domenika, koje svoje znanje nesebično dele širom EU. Prvi dvodnevni kurs je završilo 14 kolega, što iz udruženja što naših polaznica sa prvog kurs […]

Scroll to top