Api-pedagogija i Api-turizam

API-TURIZAM I API-PEDAGOGIJA Krajem januara smo zajedno sa Beogradskim udruženjem pčelara organizovali prvu edukaciju u Srbiji na temu Apipedagogije i Apiturizma. U gostima su nam bile eskpertkinje iz Slovenije, Nina i Domenika, koje svoje znanje nesebično dele širom EU. Prvi dvodnevni kurs je završilo 14 kolega, što iz udruženja što naših polaznica sa prvog kurs BUSY BEES. Pitate se, šta je to Api-turizam i Api-pedagogija? Prva reč u imenu je naravno izvedena iz reči Apis Melifera što predstavlja medonosnu pčelu.  O Api-turizmu Apiturizam je specifična grana agroturizma koja uključuje posete turista pčelinjaku, upoznavanje s tehnologijom proizvodnje, degustaciju pčelinjih proizvoda i naravno – prodaju istih, te stručno-edukativni sadržaj,  ali  i zdravstveno-terapijske usluge – apiterapija. Slovenija je jedina zemlja (do sada) koja i sertifikuje svoje edukacije na polju apiturizma. U Sloveniji postoje i sertifikovani pčelarski turistički vodiči (api tourist guides). To su specijalno edukovani turistički vodiči koji polažu dvodnevni kurs i dve terenske vežbe, od kojih jedna obavezno uključuje urbano pčelarstvo. Sertifikate tim vodičima izdaje Slovenski pčelarski savez u saradnji sa Klubom profesionalnih turističkih vodiča Slovenije. Pored edukacije o turističkim šetnjama, akcenat je bio na dostupnom turizmu. Pristupačni (dostupni) turizam je turizam za sve, za osobe sa posebnim potrebama, odnosno osobe koje odstupaju  od očekivanih karakteristika i sposobnosti definisanih u određenoj sredini i kojima je potrebna dodatna pažnja i briga. Pristupačni turizam osnovan je na tri važne vrednosti: nezavisnosti, jednakosti i dostojanstvu, pri čemu nije bitno o kojim posebnim potrebama se radi: mobilnim,  senzornim ili psihofizičkim. Bitni su odmori, izleti i atrakcije koje su prilagođeni željama i mogućnostima pojedinca. Tu se  susrećemo i sa inkluzijom –  proces uključivanja osoba sa različitim vrstama invaliditeta u najaktivnije i najravnopravnije učešće u društvu. Da bi to uključivanje lakše i pravilnije sproveli i u (api)turizmu,  moraju  turistički vodiči i provajderi steći što više korisnih praktičnih znanja. U okviru edukacije o dostupnom turizmu  uči se o kategorijama invaliditetai kako da svoju ponudu prilagode standardima rada sa osobama sa invaliditetom. Ovaj segment nam je vrlo važan i pokušaćemo da u budućnosti ponudimo svim našim sugrađanima mogućnost druženja sa pčelama, nevezano za stepen invaliditeta. Ova edukacija nam je važna za buduće planove kao i za lični razvoj na polju pčelarstva. Uz podršku Ambasade Danske u Srbiji Ovu edukaciju smo uspeli da realizujemo uz donaciju i podršku Ambasade Danske u Srbiji kojoj se ovom prilikom još jednom zahvaljujemo.

Scroll to top